ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้างการทำบัตรเครดิตสักหนึ่งใบไว้ใช้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถอ่านอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ เงื่อนไขที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปของการสมัครเครดิต คือ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้ หมายถึงเงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ (อาจจะมาจากค่าล่วงเวลา , ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้จากทางอื่นๆ)

เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียมไปในการสมัครบัตรเครดิต

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (ถ้าไม่ได้เตรียมสำเนาไป ทางธนาคารจะขอตัวจริงเพื่อนำไปถ่ายเป็นสำเนาให้)

- สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร (ยกเว้นชาวต่างชาติ) (ถ้าไม่ได้เตรียมสำเนาไป ทางธนาคารจะขอตัวจริงเพื่อนำไปถ่ายเป็นสำเนาให้)

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด

- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี

- สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)

- สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

แต่สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ เงินเดือนไม่แน่นอน, ค้าขายทั่วไป , ทำ E-commerce, รวมถึง Freelance ทั้งหลายที่ต้องการจะสมัครบัตรเครดิต หลายคนอาจจะเคยสมัครมาแล้ว และส่วนใหญ่คนที่มีรายได้ไม่แน่นอนก็จะสมัครไม่ผ่าน เนื่องจากทางธนาคารแจ้งว่า ไม่มีเอกสาร แสดงรายได้ที่แน่นอน เช่น ธนาคารต้องการสลิปเงินเดือน แต่ถึงแม้บางคนอาจจะมีเงินเข้ามาในบัญชีเป็นแสนต่อเดือนก็ตาม

ในความจริงแล้ว ไม่ยากเลย คนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือไม่มีรายได้ประจำก็สามารถมีบัตรเครดิตได้ โดยการนำเงินไปฝากในช่วงวันเดียวกันในแต่ละเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น อาจจะฝาก 10,000 บาท ทุกวันที่ 25 ของเดือน หรือนำเงินไปฝากประจำ จากนั้นก็ส่งเรื่องให้ทางธนาคารใช้เงินฝากประจำก้อนนั้นเป็นหลักประกัน ตอนนี้มีหลายธนาคารที่สามารถทำ บัตรเครดิตในรูปแบบนี้ได้ เรียกว่า การทำบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันระยะเวลาในการพิจารณา จะอยู่ที่ 16 วันทำการ (สำหรับในการพิจาณาในกรุงเทพมหานคร) และ 19 วันทำการ (สำหรับต่างจังหวัด) และจะเริ่มนับตั้งแต่ฝ่ายงานได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน

แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี จะไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตเองได้ ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะอยู่รวมยอดอยู่ในบัตรหลัก


Share this

Related Posts