ขั้นตอนการทําบัตรเครดิตในการสมัครบัตรเครดิต แต่ละครั้งนั้นมีขั้นตอนในการพิจารณาค่อนข้างละเอียดและยุ่งยาก เพราะทางธนาคารที่เป็นผู้ให้เครดิต จะต้องมั่นใจว่าคุณเองสามารถรับผิดชอบในการผ่อนชำระหนี้ได้โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายประจำ การให้เครดิตเงินนั้นเป็นการที่ทางธนาคาร ให้คุณนำเงินไปใช้ก่อนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใดๆ มาทำการค้ำประกัน ธนาคารจึงต้องตรวจสอบประวัติด้วยความละเอียดก่อน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญซึ่งส่งผลเสียต่อธนาคาร ดังนั้น หากคุณมีความพร้อมในเรื่องของการชำระเงิน ที่เหลือก็แค่เตรียมเอกสารที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินร้องขอมาประกอบการสมัครทำบัตรเครดิต ให้ครบ แล้วทำการยื่นเรื่องกลับไป รอให้ธนาคารตรวจสอบประวัติการเงินของคุณ และเอกสารแสดงตัวตนต่างๆให้แล้วเสร็จ โดยมีขึ้นตอนโดยละเอียด ดังนี้

1. เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ทางธนาคารต้องการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ , สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

, เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด ,สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี , สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) , สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

2. กรอกเอกสารในการสมัคร ที่ทางธนาคารที่เลือก เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะบอกให้รอโทรศัพท์จากทางธนาคารประมาณ 2 สัปดาห์

3. หากท่านให้เบอร์ที่ทำงานกับทางธนาคารไป ทางธนาคารจะโทรมาสอบถามข้อมูลที่เบอร์ที่ทำงานของท่าน เพราะส่วนหนึ่ง ทางธนาคารต้องการตรวจสอบด้วยว่า ท่านทำงานจริงๆ (ในระยะเวลา 2 สัปดาห์)

4. หากบัตรเครดิตผ่านแล้ว ทางธนาคารจะโทรมาแจ้งว่าผ่าน และจะส่งบัตรเครดิตมาให้ท่าน ตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัครกับทางธนาคาร

หากคุณเป็นคนที่มีเกณฑ์ด้านรายได้ผ่านเงื่อนไขของธนาคารบวกกับมีประวัติการผ่อนชำระเงินที่ดี ไม่ติดแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโร ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่คุณต้องการได้ และสิ่งสำคัญเมื่อได้บัตรมาแล้ว ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว จนเป็นหนี้ดอกเบี้ยท่วมหัว เพราะทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และโปรดใช้สติ การตัดสินใจที่ดีก่อนใช้บัตรทุกครั้ง เพราะมิฉะนั้นบัตรเครดิตจะกลายเป็นให้โทษต่อตัวท่านเอง

แต่ในกรณีที่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ก็จะมีโทรศัพท์จากทางธนาคารโทรมามาแจ้งท่านเช่นกัน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุข้อผิดพลาดของการยื่นรับอนุมัติบัตรเครดิต เช้น เอกสารไม่ครบ หรือ ไม่ละเอียดพอ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการยื่นเอกสารครั้งต่อไป


Share this

Related Posts