ทำไมคุณถึงสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน อาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่น

- เงินเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือ รายได้ไม่แน่นอน กรณีอาจเกิดได้ในกลุ่มคนที่มีผู้ที่มีอาชีพอิสระ เงินเดือนไม่แน่นอน , ค้าขายทั่วไป , ทำ E-commerce, รวมถึง Freelance ทั้งหลาย ที่ไม่มีเอกสาร แสดงรายได้ที่แน่นอน ให้กับทางธนาคารได้ โดยทางแก้ไขสาเหตุนี้ ง่ายๆ เลยก็คือ นำเงินสดไปฝากธนาคารในช่วงวันเดียวกันในแต่ละเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น อาจจะฝาก 10,000 บาท ทุกวันที่ 25 ของเดือน หรือ นำเงินไปฝากประจำ จากนั้นก็ส่งเรื่องให้ทางธนาคารใช้เงินฝากประจำก้อนนั้นเป็นหลักประกัน ตอนนี้มีหลายธนาคารที่สามารถทำ บัตรเครดิตในรูปแบบนี้ได้ เรียกว่า การทำบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน ระยะเวลาในการพิจารณา จะอยู่ที่ 16 วันทำการ (สำหรับในการพิจาณาในกรุงเทพมหานคร) และ 19 วันทำการ (สำหรับต่างจังหวัด) และจะเริ่มนับตั้งแต่ฝ่ายงานได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน

- อายุยังไม่ถึงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในการทำบัตรเครดิต หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี จะไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตเองได้ ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะอยู่รวมยอดอยู่ในบัตรหลัก

- หากคุณมีประวัติการชำระหนี้ไม่ตรงเวลา อันนี้ก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ เลยเช่นกันที่จะทำให้การสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ควรเลือกปิดบางบัตรเครดิตที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง หรือ ปิดบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงเกินไป

- กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบ ไม่ว่าจะกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือว่ากรอกใบสมัครกับธนาคารที่คุณไปขอเปิดบัตรเครดิต ขอให้ตรวจสอบทุกบรรทัดอย่างละเอียดก่อนส่งใบสมัคร เพราะการละเลยในจุดบางจุดของใบสมัคร เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน อาจทำให้โอกาสการอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิตของคุณลดลง เพราะเนื่องจากทางธนาคารไม่สามารถติดต่อคุณได้

- สมัครเพื่อเอาของแถม การสมัครบริการทางการเงินเพื่อหวังเอาของแถมและบริการต่างๆ ที่มากเกินไป อาจทำให้คุณผ่อนชำระเงินคืนไม่ทันหรือลืมชำระเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การเสียค่าธรรมเนียมที่คุณต้องไปชำระภายหลังแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบทุกอย่างตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้แล้ว แต่พอส่งเอกสารขอเปิดบัตรเครดิตกับธนาคาร และได้รับคำตอบกลับจากทางธนาคารว่า “ไม่ผ่านอนุมัติ” นั่นอาจเป็นเพราะนโยบายการพิจารณาบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงินที่ต่างกัน บางที่อาจจะเข้มงวดมากในการตรวจสอบข้อมูลหลายๆ อย่าง ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจหรือเสียความมั่นใจ ถ้าคุณสมบัติและเอกสารพร้อม ก็สามารถยื่นสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินและธนาคารอื่นได้เลย


Share this

Related Posts