รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม - CitiBank


บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย  และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน และถ้าเป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตในการทำงาน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม จะมีทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม โดยทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท บัตรเสริม 1,000 บาท โดยค่าธรมมเนียมรายปีนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้าหากมีการใช้จ่ายผ่านทั้ง บัตรหลักและบัตรเสริม ของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารกำหนด ( 60,000 บาท/12 รอบบัญชี ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติทันที

                โดย ณ ขณะนี้ทางธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท สำหรับการสมัครทางออนไลน์ และนอกจากนี้ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการรับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) , เอ็มอาร์ที (MRT) , ร้านบู๊ทส์ (Boost) และที่ร้านวัตสัน (Watson) โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านในเดือนถัดไป จำกัด 500 บาทต่อเดือน หรือ รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับทุกๆ ยอดการใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนทุกๆ 100 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านอัตโนมัติ ณ วันตัดรอบบัญชี จำกัดยอดเครดิตเงิรคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อรอบบัญชี โดยจะคำนวณยอดการใช้จ่ายรวมทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม แต่ยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมจะถูกรวมอยู่ที่บัตรหลัก นอกจากนี้ยังรวมถึงทุกยอดการเติมน้ำมันปั้มเซลล์ผ่านบัตรฯ ครบทุก 800 บาท ต่อเซลล์สลิป แต่ไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุดถึง 4,800 บาทต่อเดือน

                นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุดถึง 7,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม และมีวงเงินในการชดเชยสูงสุดถึง 7,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้า 24,500 บาท ต่อผู้ถือบัตร หากกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหายในระหว่างการเดินทาง
Share this

Related Posts