รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ - CitiBank

                


บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย  และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน และถ้าเป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตในการทำงาน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ จะมีทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม โดยทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะเสียค่าธรรมเนียมในปีแรก 10,000 บาท  ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 10,000 บาท บัตรเสริมเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท โดยค่าธรมมเนียมรายปีนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                ซึ่งในขณะนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านทางออนไลน์ โดยมีสิทธิรับ 15,000 ไมล์สะสม สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท (รวม VAT 7% 700 บาทรวมเป็นเสียค่าธรรมเนียมรายปี 10,700 บาท)  และยังมีสิทธิรับไมล์สะสมสูงสุด 10,000 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารของการบินไทย บินระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับบัตร ทั้งนี้เที่ยวบินภายในทวีป รับ 5,000 ไมล์ และเที่ยวบินระหว่างทวีปรับ 10,000 ไมล์
นอกจากนี้ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  เป็นบัตรเดียวที่ให้ลูกค้าสัมผัสที่สุดของการเดินทาง ในทุกเส้นทางของคุณเหนือกว่าด้วยสิทธิพิเศษทันทีที่สมัคร โดยลูกค้าจะได้รับเอกสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพ สู่บัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส อย่างรวดเร็ว  โดยลูกค้าจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตร และต้องบินกับการบินไทย ให้มีไมล์สะสม 22,000 ไมล์ หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตร และเดินทางระหว่างประเทศกับการบินไทย 15 เที่ยวบิน , รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป , ฟรีบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตร โดยสารของสาย การบินไทย เส้นทางระหว่างประเทศ , ฟรีบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน( จำกัดระยะทาง 50 กม. จากบ้านถึงสนามบิน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยการแลกคะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถแลกเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เพื่อแลกรับบัตรโดยสารการบินไทยและสายการบินใน กลุ่ม Star Alliance อาทิ Singapore Airlines, United Airlines, ANA, Austrian Airlines, Air China (คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ)
Share this

Related Posts