รีวิวบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม
                บัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม นี้ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย  และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน และถ้าเป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตในการทำงาน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม จะมีทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม โดยทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท บัตรเสริมเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โดยค่าธรรมเนียมรายปีนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และถ้าหากมีการใช้จ่ายผ่านทั้ง บัตรหลักและบัตรเสริม ของบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม  ถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารกำหนด ( 100,000 บาท/12 รอบบัญชี ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติทันที


                มีสิทธิรับ 4,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม ผ่านออนไลน์ เพื่อแลกบัตรกำนัลห้างบิ๊กซี มูลค่า 400 บาท โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เมื่อใช้จ่ายในห้างบิ๊กซี รับคะแนนสะสมฯ 12.5 คะแนน (เทียบเท่ากับส่วนลด 5%) สำหรับทุกๆ 25 บาทที่ใช้จ่ายที่ห้างบิ๊กซี ผ่านบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม ทั้งในและนอกห้างรวม 6,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี หรือรับคะแนนสะสมฯ 5 คะแนน (เทียบเท่ากับส่วนลด 2%) หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม ยอดรวมไม่ถึง 6,000 บาท/รอบบัญชี (สูงสุดไม่เกิน 3,000 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 6,000 บาท รวมยอดใช้จ่ายทั้งในและนอกห้างบิ๊กซี) , เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านอาหารภายในพลาซ่าของห้างบิ๊กซี รับคะแนนสะสมฯ 12.5 คะแนน (เทียบเท่ากับส่วนลด 5%) สาหรับทุกๆ 25 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในพลาซ่าของห้างบิ๊กซี ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (สูงสุดไม่เกิน 1,500 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี) , เมื่อใช้จ่าย ณ ศูนย์อาหารภายในห้างบิ๊กซี รับเงินในบัตรเงินสดศูนย์อาหารเพิ่ม 10 บาท เมื่อซื้อบัตรเงินสดศูนย์อาหารแบบไม่สามารถแลกคืนได้ ณ ศูนย์อาหารภายในห้างบิ๊กซีทุกๆ 100 บาท (จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/วัน) , รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 2% ในรูปของคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด (ทุก 25 บาท รับ 5 คะแนน) เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ทุกๆ 800 บาทต่อเซลส์สลิป สูงสุด 4,800 บาทต่อเดือน , แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ทุกชิ้น ทั้งแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite สำหรับแบ่งชำระสินค้าราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

Share this

Related Posts