รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด


บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด นี้ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย  และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน และถ้าเป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตในการทำงาน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด จะมีทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม โดยทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท บัตรเสริมเสียค่าธรรมเนียมเพียง 950 บาท โดยค่าธรรมเนียมรายปีนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และถ้าหากมีการใช้จ่ายผ่านทั้ง บัตรหลักและบัตรเสริม ของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด  ถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารกำหนด ( 200,000 บาท/12 รอบบัญชี ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติทันที

โดยบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด เป็นบัตรเครดิตเดียว ที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโคร รับ 1คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาท ของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร , รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั้มเชลล์ ครบทุก 800 บาทต่อเซลล์สลิป แต่ต้องไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุดถึง 4,800 บาทต่อเดือน , มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนโดยปราศจากดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 55 วัน , เบิกเงินสดได้สูงสุด 100% ของวงเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม และฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด 200,000 บาทขึ้นไป ต่อ 12 รอบบัญชี สำหรับปีถัดไป

การแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด รับ 1 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และ รับ 1 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร แลกรับบัตรกำนัลแม็คโคร ส่วนลดทันที ณ จุดขาย และค่าธรรมเนียมรายปี จำกัดคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุดไม่เกินปีละ 150,000 คะแนน และ คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดนี้ไม่มีวันหมดอายุ


นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับสิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด , วงเงินชดเชยสูงสุด 200 เหรียญสหรัฐต่อสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด หากกระเป๋าเดินทางหรือเที่ยวบินล่าช้า , วงเงินชดเชยสูงสุด 700 เหรียญสหรัฐต่อสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด หากกระเป๋าเดินทางสูญหายระหว่างการเดินทาง

Share this

Related Posts